Avís legal

Aquest Avís Legal estableix les condicions d'ús del lloc web "WWW.MINAIRONS.EU" que Minairons Miniatures (ambdues denominacions propietat de LLUÍS VILALTA SERRA, NIF 46114866G) posa a disposició dels usuaris d'Internet.

L'accés al lloc web www.minairons.eu atribueix la condició d'Usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís Legal. L'Usuari es compromet en tot moment a facilitar informació veraç de les dades sol·licitades al formulari de registre, i a mantenir-les actualitzades en tot moment. Així mateix, es compromet a guardar confidencialment i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal al web www.minairons.eu. Per a accedir a la condició d'Usuari, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals.

Tots els drets de propietat intel·lectual del domini web www.minairons.eu, així com dels seus continguts, pertanyen a Minairons Miniatures o a terceres persones, de mena que cap usuari és autoritzat a fer-ne ús, imprimir-los ni emmagatzemar-los en cap suport físic, excepte per a ús privat o amb fins informatius i de servei; essent l'Usuari l'únic responsable del seu mal ús.

L'Usuari té completament prohibit introduir virus o codi maliciós al domini www.minairons.eu. Minairons Minatures farà ús de les accions civils o penals que pertoquin per llei davant qualsevol utilització indeguda del seu domini web www.minairons.eu.

Minairons Miniatures garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre mena dels seus Usuaris, d'acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Totes les dades facilitades per clients a Minairons Miniatures seran incloses en un fitxer automatitzat de dades, creat i mantingut sota la seva responsabilitat. En acompliment d'allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els clients de Minairons Miniatures poden sempre exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, comunicant-ho per escrit a MINAIRONS MINIATURES, c /. CINC NÚM. 8-10 LOCAL A, 08794 LES CABANYES - CATALUNYA, o bé enviant un correu electrònic a: info [arrova] minairons [punt] eu.

Els litigis que puguin sorgir en relació a aquest domini es regiran únicament pel dret vigent a Catalunya, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals competents en aquest Principat.

Crèdits

Concept and production:

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.

Cistella  

Cap producte

Transport 0,00 €
Total 0,00 €

Cistella Ho compro

Què més t'agradaria veure?

ON TROBAR-NOS

AFILIATS A